home  » Studieaanbod » Eerste graad » 1A

1A

Algemene informatie

Het KTA is een school met oog voor elk talent!  Vandaar willen we graag samen met onze leerlingen hun talenten ontdekken. In de eerste plaats willen we  hen laten openbloeien en zo, open, brede en sterke persoonlijkheden doen ontwikkelen met inzicht in het eigen kunnen met feedback van onze leerkrachten als motor voor hun groeiproces!

Omdat wij zoveel belang hechten aan talentontplooiing willen we leerlingen ook deze mogelijkheid geven in onze eerste graad. Wij bieden daarom ook zes verschillende verkenmodules aan. Gaande van sport en STEM tot economie en kunstinitiatie. Heb je Frans of wiskunde nog niet helemaal onder de knie dan bestaan er versterkmodules en ook voor leerlingen die al helemaal zijn, is er een verdiepmodule voorzien.

Lessentabel

 
                Eerste leerjaar
Basisvorming Lesuren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Aardrijkskunde 2 uur
Engels 3 uur
Frans 3 uur
Nederlands 4 uur
Geschiedenis 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Wiskunde 4 uur
Culturele expressie 1 uur
STEM 4 uur
DIFFERENTIATIE: VERKENNEN (1 keuze)
Algemene sport 3 uur
Sportspecialisatie 3 uur + 3 uur
Topsport (Spartac) 3 uur+ 3 uur
STEM 3 uur
Economie 3 uur
Kunstinitiatie 3 uur
DIFFERENTIATIE: VERDIEPEN OF VERSTERKEN
Wiskunde + IT (verdiepen) (module per periode) 2 uur
Wiskunde (versterken) 2 uur
Frans (versterken) 2 uur
TOTAAL 32 uur/ 35 uur

Sportspecialisatie

Op onze school zijn diverse sportspecialisaties mogelijk, namelijk: Atletiek, Basketbal, Dans, Gymnastiek, Paardrijden, Tennis, Voetbal, Wielrennen, Zeesporten en zwemmen. Daarnaast krijg je een brede waaier aan extramurosactiviteiten voorgeschoteld: interscholencompetitie, jaarlijkse sportstages, activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport,...
Klik hier om kennis te maken met onze verschillende sportspecialisaties!

STEM

  • Je bent geprikkeld door nieuwe technologie en wetenschap?
  • Je wilt een streepje voor op andere studenten en ziet een toekomst in de wetenschap en techniek eigenlijk al zitten?
  • Je wilt aan de basis staan van nieuwe ontwikkelingen en gadgets?​
Heb je telkens JA als antwoord gegeven? Wel dan staat deze keuzemodule jou op het lijf geschreven.

In deze module verdiep je je in de verschillende componenten die via projecten worden gerealiseerd. Men vertrekt vanuit reële problemen en een context om te werken naar een oplossing. De leerlingen starten dus steeds vanuit vraagstellingen over maatschappelijke problemen.

Daarnaast ontwikkel je een aantal 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid, ontwerpen, creatief denken, samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren, … die je in andere vakken en in de volgende graden als bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden. In STEM is het de bedoeling dat de leerlingen niet meer in hokjes (aparte vakken) denken, maar we willen het onderwijs bekijken door een STEM-bril.

De vakken zullen projectmatig aangeboden worden.

Economie

Binnen de keuzemodule economie denken we aan de leerlingen die spelen met cijfers of het gat op de markt hebben gevonden. Bovendien zijn het leerlingen die boordevol goede ideeën zitten om financiële problemen op te lossen. Naast het uitbouwen van een brede economische basis is het voor jou vooral belangrijk dat wij al spelend leren en ontdekken welke econoom in jou schuilt. Dromen, durven, doen! Tot snel, STEVE JOBS?

Kunstinitiatie

Naast het klassieke basispakket, krijg je een korte initiatie in de  grafische sector. Vanuit jouw eigen leefwereld maak je voor het eerst kennis met grafische processen. We maken hierbij gebruik van recente actua en hanteren net zoals in alle andere keuzemodules van de eerst graad, een probleemoplossende en projectgerichte aanpak.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
De grootste reden waarom ik graag naar het KTA wou gaan was vooral omdat ik studeren en sport kon combineren. Ik was en ben altijd iemand geweest dat heel graag aan sport deed. Het maakte niet uit wat zo lang ik maar aan sport kon doen. Ik was zeker niet de beste student maar ik kreeg de goeie bijsturing om zo toch de nodige resultaten te behalen. Het is een goeie school om je sport en je studies te combineren. Ook dankzij de vele voetbaltrainingen en de steun van de trainers ben ik de doelman geworden die ik nu ben!

Miguel Van Damme
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Miguel Van Damme