home  » Studieaanbod » Engineering » Bouw

Bouw - Tweede graad

Ideale vooropleiding

Wanneer je in 2B de keuze hebt gemaakt voor de basisoptie Bouw/hout (Engineering) is dit een meerwaarde, maar zeker geen must. Alle leerstof uit de eerste graad wordt kort herhaald.

Het volgen van een specifieke vooropleiding, alvorens je de studierichting Bouw in de tweede graad aanvat, is niet vereist. 

Profiel van de richting

De studierichting bouw is een zeer praktische studierichting met een sterke focus op basisvaardigheden. De praktijk en de technische vakken worden projectmatig aangeleerd zoals tekenen, bestek rekenen, metselen, bekisten, ijzer binden, vloeren en pleisteren.

In het derde middelbaar ligt de nadruk op handvaardigheden. De basisvaardigheden van elk onderdeel worden in kleine oefeningen aangeleerd. Hier zal je voornamelijk praktische vaardigheden en attitudes verwerven.

In het vierde middelbaar ligt de klemtoon op gecombineerde oefeningen. Je leert spouwmuren metselen, raam- en deuropeningen maken, kolombekisten, vloeren… Alle tekeningen worden nu met de computer gemaakt.

In het schoolatelier leer je de verschillende bouwmaterialen kennen en gebruiken. Je leert kleine gevelfragmenten voorbereiden en plaatsen onder begeleiding. Daarnaast leer je ook kritisch kijken naar je zelfgeplaatst werk en krijg je feedback waar nodig. Finaal gaat er ook veel aandacht naar het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Mogelijke vervolgopleiding

De studierichting Ruwbouw in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams